Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Na karcie zaliczeń zapisywane są bieżące postępy studenta w zaliczaniu ćwiczeń. Może służyć w przyszłości dla udokumentowania zaliczenia pracowni ( np. w przypadku przeniesieniu się studenta na inny kierunek). Nie jest ona obowiązkowa, lecz w założeniu ma stanowić udogodnienie dla studenta.