Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Laboratorium fizyczne

Laboratorium mechaniki Laboratorium ciepła Laboratorium elektryczności Laboratorium optyki
obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek

Większość prezentowanych tu ćwiczeń została opisana w skrypcie "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki" pod redakcją Tadeusza Rewaja lub w pracy zbiorowej "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Część II" pod redakcją Ireny Kruk i Janusza Typka (Wydawnictwo uczelniane Politechniki Szczecińskiej).

Niektóre ćwiczenia zostały bardzo mocno zmodyfikowane. Pojawiają się także zupełnie nowe. Dlatego za każdym razem należy zapoznać się z zamieszczonymi na tej stronie instrukcjami, które są na bieżąco uaktualniane.
Przy opracowaniu bardzo wielu ćwiczeń konieczne jest sporządzenie jednego lub kilku wykresów. Jest wiele programów umożliwiających to, ale większość z nich jest niezwykle rozbudowana i często wymaga licencji na użytkowanie.
Warto zatem zaopatrzyć się w bezpłatny, niewielki (archiwum ma ok. 35MB) lecz niezwykle funkcjonalny, program na licencji GNU SciDAVis.
Pozwala on nie tylko narysować wykres, ale przeprowadzić na nim wiele operacji, w tym zastosować regresję liniową.
Tu znajdziesz napisaną przeze mnie skróconą instrukcję do tego programu   SciDAVis-instrukcja.


Po pomoc i wszelkie dodatkowe informacje proszę zgłaszać się do pokoju 2A.
Wszelkie braki proszę zgłaszać bezpośredniemu opiekunowi.

Opiekunami laboratorium są:
  • dr Danuta Piwowarska
  • mgr Łukasz Juszczak
  • mgr Bogdan Turczak (autor tej strony)

copyright © Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie