Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Laboratorium fizyczne

Większość prezentowanych tu ćwiczeń została opisana w skrypcie "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki" pod redakcją Tadeusza Rewaja lub w pracy zbiorowej "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Część II" pod redakcją Ireny Kruk i Janusza Typka (Wydawnictwo uczelniane Politechniki Szczecińskiej).

Niektóre ćwiczenia zostały bardzo mocno zmodyfikowane. Pojawiają się także zupełnie nowe. Dlatego za każdym razem należy zapoznać się z zamieszczonymi na tej stronie instrukcjami, które są na bieżąco uaktualniane.
Przy opracowaniu bardzo wielu ćwiczeń konieczne jest sporządzenie jednego lub kilku wykresów. Jest wiele programów umożliwiających to, ale większość z nich jest niezwykle rozbudowana i często wymaga licencji na użytkowanie.

Warto zatem zaopatrzyć się w bezpłatny, niewielki (archiwum ma ok. 39MB) lecz niezwykle funkcjonalny, bezpłatny program SciDAVis

Pozwala on nie tylko narysować wykres, ale przeprowadzić na nim wiele operacji, w tym zastosować regresję liniową.
(Uwaga. W trakcie ściągania pliku instalacyjnego pojawi się prośba o zainstalowanie dodatkowo programu AVAST. Jeśli masz inny program antywirusowy, lub nie chcesz takiego instalować, śmiało kliknij "Nie zgadzam się", SciDAVis i tak się zainstaluje)

copyright © Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie