Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Laboratorium fizyczne

Większość prezentowanych tu ćwiczeń została opisana w skrypcie "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki" pod redakcją Tadeusza Rewaja lub w pracy zbiorowej "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Część II" pod redakcją Ireny Kruk i Janusza Typka (Wydawnictwo uczelniane Politechniki Szczecińskiej).

Niektóre ćwiczenia zostały bardzo mocno zmodyfikowane. Pojawiają się także zupełnie nowe. Dlatego za każdym razem należy zapoznać się z zamieszczonymi na tej stronie instrukcjami, które są na bieżąco uaktualniane.