Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Laboratorium fizyczne

Większość prezentowanych tu ćwiczeń została opisana w skrypcie "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki" pod redakcją Tadeusza Rewaja lub w pracy zbiorowej "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Część II" pod redakcją Ireny Kruk i Janusza Typka (Wydawnictwo uczelniane Politechniki Szczecińskiej).

Niektóre ćwiczenia zostały bardzo mocno zmodyfikowane. Pojawiają się także zupełnie nowe. Dlatego za każdym razem należy zapoznać się z zamieszczonymi na tej stronie instrukcjami, które są na bieżąco uaktualniane.
Przy opracowaniu bardzo wielu ćwiczeń konieczne jest sporządzenie jednego lub kilku wykresów. Jest wiele programów umożliwiających to, ale większość z nich jest niezwykle rozbudowana i często wymaga licencji na użytkowanie.

Warto zatem zaopatrzyć się w bezpłatny, niewielki (archiwum ma ok. 35MB) lecz niezwykle funkcjonalny, program na licencji GNU SciDAVis

Pozwala on nie tylko narysować wykres, ale przeprowadzić na nim wiele operacji, w tym zastosować regresję liniową.
Tu znajdziesz napisaną przeze mnie skróconą instrukcję do tego programu SciDAVis-instrukcja


UWAGA!
W tym semestrze, ze względu na trwający w pomieszczeniach laboratorium studenckiego remont, część informacji podanych na tej stronie jest chwilowo nieaktualna.
W szczególności:
  • Tylko część ćwiczeń opisanych na tej stronie jest w tym semestrze dostępna.
  • Pokój, w którym mieści się obsługa laboratoriów to w tym semestrze nie 619 lecz 614
  • Ćwiczenia z mechaniki i ciepła znajdują się w pokoju 615.
  • Ćwiczenia z elektryczności i optyki mieszczą się w pokojach 605 i 606.
  • Aby dostać się do laboratoriów na 6 piętrze należy wysiąść z windy na 7 piętrze, przejść do końca korytarza i zejść schodami awaryjnymi piętro niżej.
    Po pomoc i wszelkie dodatkowe informacje proszę zgłaszać się do pokoju 614 .
  • copyright © Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie