Pomiar SEM metodą kompensacji


OPIS TEORETYCZNYJeżeli bieguny ogniwa elektrycznego lub innego źródła SEM połączone są oporem zewnętrznym o wartości R, to w obwodzie płynie prąd o natężeniu I. Zgodnie z prawem Ohma natężenie to zależy od wartości siły elektromotorycznej (E) oraz całkowitej oporności obwodu. W opisywanym przykładzie oporność ta jest sumą oporności zewnętrznej (R) oraz oporności wewnętrznej źródła SEM (Rw). Prawo Ohma ma wiec postać:

E= I.(R + Rw)

czyli

E= I.R +I.Rw

Odczytujemy z tego równania, że SEM źródła jest sumą spadku napięcia na oporze zewnętrznym ( I.R ) i spadku napięcia na oporze wewnętrznym ( I.Rw ). Bezpośrednie zmierzenie SEM źródła przy pomocy woltomierza byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby spełniony był co najmniej jeden z warunków: