Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dla szkół
FIZYKA MOLEKULARNA I CIEPŁO


Numer
Temat
Instrukcja     
       
1 Sprawdzanie prawa Boyle’a- Mariotta.     
Boyle
2 Badanie przemian gazowych.      
Przemiany

MECHANIKA


Numer
Temat
Instrukcja     
       
1 Badanie prawa Archimedesa.     
Archimedes
   

ELEKTRYCZNOŚĆ


Numer
Temat
Instrukcja     
       
1 Sprawdzanie prawa Ohma.     
Ohm
   
2 Łączenie oporników.     
Opory
   
3 Sprawdzanie I prawa Kirchhoffa.     
I prawo
   
4 Sprawdzanie II prawa Kirchhoffa.     
II prawo
   
5 Badanie charakterystyki diody półprzewodnikowej.     
Dioda
   

OPTYKA


Numer
Temat
Instrukcja     
       copyright © Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie