Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Niepewności pomiarowe -laboratorium fizyczne Tu zamieszczony jest I rozdział skryptu "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Część II"

pod redakcją Ireny Kruk i Janusza Typka.
Rozdział ten zatytułowany jest

"Analiza niepewności pomiarowych",

a jego autorami są Monika Lewandowska i Janusz Typek.
copyright © Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie