Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Regulamin pracowni fizycznej ZUT Regulamin

Tutaj znajdziesz niezbędne informacje o zasadach wykonywania ćwiczeń w laboratorium studenckim,
o sposobie przygotowania się do zajęć i trybie zaliczania.

obrazek