Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Przykładowe sprawozdanie na laboratorium Przykładowe sprawozdanie


Tutaj przedstawiony jest wzorzec części wstępnej do sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
Ta część jest obowiązkowa i jest warunkiem dopuszczenia studenta do wykonywania ćwiczenia.
Powinna ona zawierać następujące elementy:
  • Tabelka z danymi osobowymi studenta(tabelka ).
  • Opis teoretyczny ćwiczenia
      (opis praw fizycznych i podstawowych wzorów stosowanych w tym ćwiczeniu, cel ćwiczenia, ogólny opis stosowanych w ćwiczeniu przyrządów).
  • Tabela, w której będą wpisywane wyniki pomiarów dokonanych przez studenta w laboratorium.
       (Wzorzec takiej tabelki podany jest w każdej instrukcji do ćwiczenia, ale dopuszczalna jest zaprojektowana samodzielnie tabela).
Po zakończeniu pomiarów student ma obowiązek przedstawić uzyskane wyniki prowadzącemu zajęcia. Prowadzący potwierdza prawidłowe wykonanie ćwiczenia składając podpis pod tabelą z wynikami.