Zdolność emisyjna ciała

to ilość energii promienistej emitowanej w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni ciała. Jest ona różna dla różnych długości fali - dla ciała doskonale czarnego opisuje to równanie Plancka. Całkowita zdolność emisyjna ciała doskonale czarnego opisuje prawo Stefana-Boltzmanna.

Ciało doskonale czarne

to ciało całkowicie pochłaniające padający na nie strumień promieniowania, niezależnie od składu widmowego strumienia i temperatury ciała. Współczynnik pochłaniania takiego ciała w dowolnej temperaturze równa się jedności