A oto jak można sprawdzić i rozwinąc swoje umiejętności w dziedzinie fizyki.
Polecam następujące konkursy:1. "L w i ą t k o" - to Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny - odpowiednik matematycznego "Kangura"
Odbywa się na wiosnę, w macierzystej szkole i to podczas lekcji, udział w nim niczym nie grozi i jedyny ból, że wymaga od uczestnika opłacenia udziału.
Do tej pory było to opłata w wysokości 5 złotych.
Szczegóły na stronie Lwiątka.2. Międzyszkolney Turniej Fizyczny to coroczny konkurs fizyczny organizowany przez Uniwersytet Szczeciński.
Odbywa się również na wiosnę, zazwyczaj w sobotę. Każdą szkołę reprezentuje pięciu uczestników. .3. Olimpiada fizyczna to już konkurs dla najlepszych.
Rozpoczyna się zazwyczaj jesienią.
Pierwszy etap polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w domu. Nie trzeba rozwiązać wszystkich zadań i nikt nie sprawdza, czy rozwiązane zostały samodzielnie.
Kłopot polega na tym, że są to zadania naprawdę trudne. Ten etap jest dwuczęściowy. I część zadań należy przesłać nieco wcześniej, a w ciągu powiedzmy 2 tygodni II część.
W części drugiej jest zadanie doświadczalne. Polega ono na zaprojektowaniu pewnych pomiarów przy użyciu narzuconych z góry przyrządów i materiałów, a następnie przeprowadzenie i opracowaniu tych pomiarów.
Uczestnicy z najwyższą liczbą punktów są kwalifikowani do drugiego etapu...