GĘSTOŚĆ PRĄDU

Gęstość prądu elektrycznego definiujemy następująco:


j = I/Sgdzie :
I - natężenie prądu płynącego przez przewodnik,
S - pole powierzchni przekroju poprzecznego przewodnika.


Gęstość prądu jest wielkością wektorową. Zwrot wektora gęstości prądu jest zgodny z kierunkiem przepływu prądu (od bieguna dodatniego do ujemnego).

Elektronowolt

to jednostka energii, równa pracy potrzebnej na przemieszczenie elektronu (ładunek e=1,6.10-19C) między punktami, których różnica potencjałów wynosi 1V.
1eV=1,6.10-19J